PÓŁKOLONIE „Ferie z Emocjami” Turnus II: 5-9.02.2024 r.

PÓŁKOLONIE „Ferie z Emocjami” Turnus II: 5-9.02.2024 r.

Gdzie: Poniatowa, Szkoła Podstawowa

Dla kogo: dzieci w wieku 6-10 lat

Czas zajęć: 8:00 – 16:00

Program:

Warsztaty psychologiczne: każdego dnia za pomocą różnorodnych zabaw i gier oswajamy się z konkretną emocją – radość, złość, strach, gniew, duma. Uczymy się nazywania i opisywania swoich emocji oraz potrzeb,  rozpoznawania sytuacji, w których się pojawiają, akceptacji,  rozwiązywania konfliktów i współpracy w grupie. Poznajemy sposoby radzenia sobie z porażkami i niepowodzeniami. Nabywamy umiejętności wyrażania emocji, własnego zdania, oczekiwań, a także budowania pozytywnych relacji z innymi ludźmi. Pobudzamy się do nawiązywania kontaktów rówieśniczych i rozwijania swoich zainteresowań. Ćwiczymy uważność i oddajemy się relaksacjom.

Arteterapia: codzienne doświadczamy terapeutycznego wpływu sztuki na człowieka i jego wnętrze zajęcia muzyczne, scenki rodzajowe, drama, warsztaty z wykorzystaniem bajek i baśni, zajęcia plastyczne (malarstwo), praca przestrzenne, zajęcia sportowe i ruchowe.

Integracja sensoryczna: stymulujemy zmysły i wspieramy swój rozwój poprzez zabawy sensomotoryczne.

Wyjście do kina na seans filmowy

Spacery: dotleniamy się

Ognisko z pieczeniem kiełbasy i zabawami w ramach integracji grupy

Zajęcia ruchowe, sportowe

Gry i zabawy planszowe, czas na swobodne rozmowy i aktywności

Zapisz swoje dziecko: 605 573 651

CENA do 15.12: 950 zł/osoba
CENA od 16.12: 1050 zł/osoba
Dla rodzeństwa rabat 50 zł

Cena  zawiera:

 • Opiekę wykwalifikowanej kadry kierowniczej i wychowawczej
 • Warsztaty z psychologiem (codziennie)
 • Zajęcia z arteterapeutą (codziennie)
 • Zajęcia z integracji sensorycznej (codziennie)
 • Zajęcia sportowe i ruchowe na sali gimnastycznej (codziennie)
 • Wyjścia na spacery (codziennie w zależności od pogody)
 • Wyjście do kina na film (1 x w czasie turnusu)
 • Ognisko z pieczeniem kiełbasy
 • Wyżywienie (drugie śniadanie i obiad z dwóch dań)
 • Ubezpieczenie (NNW)
 • Podatek VAT

Cena  nie zawiera:

 •  Innych świadczeń i opłat nie wymienionych w punkcie „cena zawiera”

Liczba miejsc ograniczona!

Zapisz swoje dziecko: 605 573 651

Może zainteresuje Cię również: